MOL Nyrt. Üzemi Tanács OTI-KVV Zrt. Üzemi Tanács
ÜT létszám: 13 fő ÜT létszám: 7 fő
elnök: Kis Bálint elnök: Kapitány Ferenc Endre
tel.: +36 (20) 953-46-05

 

tel.: +36 (20) 435-91-87

 

Geoinform Kft. Üzemi Tanács MFGT Zrt. Üzemi Tanács
ÜT létszám: 5 fő ÜT létszám: 5 fő
elnök: Somlai Ottó elnök: Lakatos Péter
tel.: +36 (70) 373-88-39

 

tel.: +36 (30) 204-25-10

 

Rotary Zrt. Üzemi Tanács Oiltech Kft. Üzemi Tanács
ÜT létszám: 9 fő ÜT létszám: 3 fő
elnök: Anger Tamás elnök: Lapat József
tel.: +36 (30) 499-7292

 

tel.: +36 (30) 4744-641

 

   
   
   
   

 

Tájékoztató

az Üzemi Tanács törvényi hátteréről, működéséről

 

Magyarországon 1993 óta törvény által szabályozottan működnek az üzemi tanácsok. Az üzemi tanács feladata és jogköre:

Az üzemi tanács egyik fő feladata a munkaviszonyra vonatkozó szabályok betartásának figyelemmel kísérése. A tanács feladatának ellátása érdekében jogosult tájékoztatást kérni, az ok megjelöléssel tárgyalást kezdeményezni melyet a munkáltató nem utasíthat el.

A jóléti keret tekintetében az üzemi tanácsot együttdöntési jog illeti meg. A munkáltató félévenként tájékoztatja az üzemi tanácsot a cég gazdasági helyzetéről, a bérek változásáról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásról és a munkafeltételek jellemzőiről, a létszámról és a munkakörök megnevezéséről. A munkáltató döntése előtt legalább 15 nappal kikéri az ÜT véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját érintő egyes munkáltatói intézkedések, szabályzatok tervezetéről, a Munka törvénykönyve 264. §-a által meghatározott kérdéskörökben. Ezek különösen az átszervezés, korszerűsítés, a személyes adatok kezelése, védelme, az ellenőrzésre szolgáló technikai eszközök alkalmazása, a munkafeltételek kialakítása, új munkaszervezési módszer és teljesítménykövetelmény bevezetése, vagy módosítása. Ide tartoznak még a képzési tervek, a rehabilitáció, a munkarend, a díjazás elvei, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése, a működéssel összefüggő környezetvédelmi intézkedések, családi élet és a munkatevékenység összehangolása és a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb intézkedések.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a munkavállalók gazdasági, szociális helyzetét érintő intézkedéseket a munkáltatónak véleményeztetni kell!

A munkáltatóknak a munkáltató személyében bekövetkező változást érintően az üzemi tanács irányába tájékoztatási és tárgyalási kötelezettsége van.

Az üzemi tanács sztrájkkal kapcsolatban pártatlan magatartásra kötelezett, sztrájkot nem szervezhet, azt nem támogathatja, és nem akadályozhatja. A sztrájkban részt vevő üzemi tanács tag tagsága a sztrájk idején szünetel.

A munkáltató nem köteles tájékoztatást adni, konzultációt folytatni, ha a tájékoztatás vagy konzultáció olyan tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit, működését veszélyeztetné.

Az ÜT nevében vagy érdekében eljáró személy olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet a munkáltató jogos gazdasági érdekei, vagy működése védelmében kifejezetten bizalmasan vagy üzleti titokként való kezelésre történő utalással hozott tudomására, semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra és azt az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használhatja fel.

Az üzemi tanács nevében vagy érdekében eljáró személy a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése vagy a személyiségi jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra