Az Európai Üzemi Tanács (továbbiakban EÜT) létrehozását és működését az Európai Parlament és Tanács 1994/45/EK irányelve írja elő, Magyarországon az aktualizált és honosított 2003. évi XXI. törvény szabályozza a magyarországi székhelyű multinacionális vállalatokra vonatkozóan. 2004. június 18.-án a MOL Rt. Központi Üzemi Tanács kezdeményezésére, a legfelsőbb vezetés egyetértésével és támogatásával megalakult a MOL Rt. EÜT.

Az EÜT hatásköre:

Az EÜT hatásköre azokra a transznacionális ügyekre terjed ki, amelyek a vállalatcsoport egészét, vagy legalább két tagország két telephelyét érintik.

Az elnök-vezérigazgatóval történt megállapodás alapján az EÜT-t megilleti a tájékozódás a MOL vezetése által hozott döntésről, ha valamely leányvállalat működését jelentős mértékben befolyásolja.

A központi vezetés megfelelő időben – ami lehetővé teszi a munkavállalók képviselőinek a lehetséges hatás alapos elemzését és szükség esetén konzultációk előkészítését a vállalkozáscsoport illetékes szervével, hogy figyelembe vehető véleményt alkothassanak anélkül, hogy a döntési folyamat lelassulna – köteles tájékoztatni az európai üzemi tanácsot a munkavállalók érdekeit jelentős mértékben érintő rendkívüli körülményekről, a törvény 16.-17.§ alapján. Ez fő vonalakban a vállalatcsoport struktúráját, gazdasági és pénzügyi helyzetét, tevékenységét, a foglalkoztatási helyzetet, befektetéseket, lényeges szervezeti változásokat, új eljárások bevezetését, üzletrész, termelés áthelyezést, telephely összevonást-szétválást, működés szempontjából történő tevékenység változást, csoportos létszámcsökkentést, humán és kompenzációs rendszerek alakulását, új technológiák bevezetését, munkavédelem, munkaegészségügy helyzetét és a képzési helyzetet, elképzeléseket jelenti.

Az EÜT meghatározott esetekben konzultációt kezdeményezhet a központi vezetés képviselőivel.

A MOL-csoport EÜT tevékenysége, az információs és konzultációs jogok gyakorlása a következő formákban nyilvánul meg:

  1. Évente egy alkalommal tartja éves rendes ülését (általában júniusban) Magyarországon, a csoportszintű legfelső vezetés tagjaitól kap tájékoztatást és vitatja meg a csoport tevékenységét, aktuális feladatait és gazdasági helyzetét.
  2. Évente két konzultációs ülést tart:
  • tavasszal az Éves Jelentés és annak Munkaügyi Kapcsolatok fejezetének egyeztetése céljából (rendszerint márciusban),
  • MOL Nyrt. Üzemi Tanáccsal együttesen (általában október végén) tájékozódik és konzultál a MOL legfelsőbb vezetőivel a MOL-csoport helyzetéről és aktuális kérdésekről.
  1. Amennyiben a MOL-csoport vagy valamely szervezetének vezetői olyan döntést hoznak, amelyről tájékoztatni kell az EÜT-t, megbeszélést kezdeményeznek az EÜT elnökével.
  2. Az EÜT Ügyvezető Bizottságának, vagy az EÜT bármely tagjának kérésére az EÜT illetékességébe tartozó kérdésben az elnök konzultációt kezdeményez a kérdésben érintett terület vezetésével.
  3. Csoportszintű kérdésekben a MOL Nyrt. Üzemi Tanácsa is illetékes, tekintettel arra, hogy jogilag a MOL csoport tulajdonosa a MOL Nyrt.

Az EÜT működése:

Tagjait az érintett EU tagállamok, Ausztria, Magyarország, Horvátország, Olaszország, Románia, Szlovákia és Szlovénia létszámarányosan delegálja.

Kis létszámot foglalkoztató és EU-n kívüli országoknak EÜT kapcsolattartói vannak.

Az EÜT vezetése: elnök, jelenleg Bakos Ernő, MOL Nyrt, két alelnök, jelenleg Pipunić Jasna, INA és Krajčír Peter, Slovnaft, egy ügyvezető tag, jelenleg Kovács József, MPK. Az EÜT munkáját koordinátor támogatja. A vezetés tagjai alkotják az Ügyvezető Bizottságot, amely rendszerint 1-2 havonta, ezen felül igény szerint tanácskozik és rendszeresen tárgyal a felső vezetés tagjaival aktuális kérdésekről.

Az Ügyvezető Bizottság rendszeresen látogatja a MOL-csoport vállalatait az EU tagállamaiban. Kapcsolatot tart a munkavállalói Felügyelő Bizottság tagjaival.

Az EÜT rendes tagjain keresztül – akik szakszervezeti tagok – szoros kapcsolatot tart európai szakszervezetekkel, látogatják az IndustriAll Europe szakszervezeti szövetség Vállalatpolitikai és EÜT bizottságának, valamint a szociális párbeszéd témáit is felölelő Iparpolitikai Bizottság üléseit és a szövetségen keresztül aktívan lobbyznak az EU-nál.

Az EÜT kommunikációs csatornái: közvetlen találkozás a munkavállalókkal, elektronikus levelezés, telefonos kapcsolat, vállalati és szakszervezeti sajtó és a https://sps.mol.hu/sites/eut intranet oldal, melyen az EÜT híreit és üléseinek emlékeztetőit is közzétesszük.

Az EÜT a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően a munkavállalói érdekképviselettel és a MOL-csoport tagvállalatainak vezetésével együttműködve teljesíti feladatát a munkavállalók és a vállalatcsoport kölcsönös érdekeinek, értékeinek figyelembevételével. Ez vonatkozik a központi vezetés és a munkavállalók között a munkavállalók tájékoztatásával, a velük való konzultációval kapcsolatos eljárásra is.

Az EÜT tagjai a bizalmas információkra vonatkozóan titoktartásra kötelezettek.

.