Belépési nyilatkozat letöltése ITT!

Mit kell tudni a MOL Bányász szakszervezetről

Szakszervezetünk jogelődje a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete OKGT Trösztbizottság 1969. április 16-án alakult meg. Az Országos Kőolaj-és Gázipari Tröszt átalakulását követően Szakszervezetünk új elnevezéssel Magyar Olaj-és Gázipari Bányász Szakszervezet, rövidítve MOL Bányász Szakszervezet néven folytatta munkáját.

Munkánk során mindenkor arra törekedtünk, hogy a vállalati átalakulásokat, átszervezéseket követően is tudjunk érdemi segítséget adni tagjainknak, az olaj-és gázipari munkavállalóknak, mert felismertük, hogy együtt erősebbek vagyunk. A ma ismert szervezetünk 1991-et követően a MOL Bányász Szakszervezet néven vált ismertté. Napjainkban 11 alapszervezetben és 4 műhelybizottságban látjuk el szakszervezeti tagságunk képviseletét, érdekvédelmét. A központi apparátus jelenleg három munkatárssal dolgozik, de segíti a választott tisztségviselők munkáját a Szakszervezetünkkel szerződésben álló ügyvédnő, valamint a kanizsai terület jogsegélyszolgálatát ellátó jogász is. Jelenleg 8 kollektív szerződést kötünk, többségében egyedüli aláíróként, megállapodásaink több ezer munkavállaló és családja mindennapi életére hatnak ki.

 Mottónk: szakszerűség, megbízhatóság, felelősség.

Szakszervezetünk tagja a Magyar Szakszervezeti Szövetségnek, valamint az Európai IndustriAll Szövetségnek (Európai Ipari Szakszervezeti Szövetség). Erőnkhöz mérten támogatjuk önszerveződő közösségeinket, legyen szó hagyományőrzésről, vagy nyugdíjasaink szakmai, szakszervezeti életéről.

 

Hiszünk abban, hogy az összefogás, a szerveződés az egyetlen járható út a dolgozók számára, ha a tőke/munka küzdelmében eredményt kívánunk elérni. Ezért kell szakszervezetünket folyamatosan erősíteni mind anyagilag, mind intellektuálisan, hogy a már említett küzdelemben segítségére legyen tagjainak. Célunk, hogy szerveződési területünkön európai színvonalú munkaügyi kapcsolatok működjenek. Kollektív tárgyalásaink során olyan bérmegállapodásokra törekszünk, mely megállapodások visszatükrözik a tisztességesen elvégzett munka ellenértékét és tisztes megélhetést biztosítanak a dolgozó ember számára.

Mi szükséges a hatékony munkavállalói érdekvédelemhez?

A munkahelyi érdekvédelem hatékonysága nagyban függ a szakszervezet támogatottságától. E a támogatottság a szakszervezet taglétszámában, a szimpatizánsok sokaságában, az üzemi tanács választásokon a szakszervezeti jelöltekre leadott szavazatok számában fejeződik ki. Már néhány, akár egyetlen, munkavállaló is ad akkora felhatalmazást a szakszervezetnek arra, hogy tájékoztatást kérjen a munkáltatótól a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban. A szakszervezet jogosult a munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) vagy annak tervezetével kapcsolatban véleményét a munkáltatóval közölni, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni. Igazi változást azonban, amire bizony sok-sok munkahelyen szükség van összefogással, a szervezett dolgozók sokaságának támogatásával lehet elérni.

Konkrét tevékenységeink

Bértárgyalások

A szakszervezeti munkában ennek van mindig a legnagyobb visszhangja. Tárgyalásainkon szakszervezeti tagjaink, a munkavállalók reáljövedelem pozíciójának, életszínvonalának emelésére törekszünk. A tárgyalások során minimális elvárásunk az infláció kiegyenlítés. Célunk, hogy a legalacsonyabb bér is biztosítson tisztességes megélhetést. A jövedelem legyen arányban az elvégzett munkával, annak természetével, minőségével, mennyiségével, a munkavégzés körülményeivel, a fizikai vagy szellemi erőkifejtéssel, a szakképzettséggel, a tapasztalattal és felelősséggel.

 

Kollektív tárgyalások, egyeztetések

A béreken túl a szakszervezetek egyeztetik a munkakörülményekkel kapcsolatban szükséges változtatásokat, az egyéb külön adható juttatásokat, köztük a béren kívüli juttatásokat. Munkavállalóként munkaszerződésünk aláírásakor azt választottuk, hogy a megélhetésünkhöz szükséges jövedelmünket munkaviszonyon keresztül biztosítjuk. Tegyük ezt kellemes, mindenki számára elfogadható munkakörülmények között! Olyan munkakörülmények megteremtéséért emelünk szót, amely minden dolgozó számára a leghatékonyabb munkavégzést teszi lehetővé.

 

Munkahelyi esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elősegítése

Aki már részesült hátrányos megkülönböztetésben bármilyen okból, tudja, hogy mennyire bosszantó, hogy hiába végzi magas színvonalon a munkáját, ha pusztán a neme, származása vagy más munkához nem kötődő ok miatt kevesebb bérben részesítik vagy nem az adottságainak megfelelő feladattal bízzák meg, netán más módon éreztetik vele, hogy „nem passzol az elvárásokhoz”. Szakszervezetünk semmiféle jogtalan megkülönböztetést nem tud elfogadni, ha ilyet tapasztalunk úgy ellene következetesen fellépünk.

 

Munkaügyi viták kezelése

Meggyőződésünk, ha az érdekképviselet folyamatosan korrekt párbeszédet folytat a munkáltatóval, el lehet kerülni a konfliktusokat. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a viták rendezéséhez harmadik fél közvetítése szükséges, vagy bírósági úton kell érvényesíteni álláspontunkat, követelésünket. Ilyen esetekben jogi támogatást veszünk igénybe, illetve biztosítunk.

 

Csatlakozz hozzánk!

A munkavállalók jelentős részének az a tapasztalata, hogy sem a rendszerváltás óta eltelt két évtizedben, sem az Európai Unióhoz való csatlakozás óta nem az elvárásaiknak megfelelően alakultak munkakörülményeik, jövedelmeik. Igazi változást a gazdaság erősödésével egy időben csak az hozhat, ha nő a munkavállalói szolidaritás, az összefogás ereje. Amíg fennáll a dolgozói megosztottság nem fog javulni a helyzet, ezért kell minden erőnkkel támogatni az országos konföderációk törekvéseit a dolgozói szegénység felszámolása, a minimálbér és a létminimum egy szintre hozása, a tisztes bérezés, a bérfelzárkóztatás, a foglalkoztatás, a munkahelyi biztonság, az egészséges és biztonságos munkavégzés tekintetében. Tudjuk, hogy sokan sokféleképpen látjuk a világot, így a munka világát is, de vannak olyan alapelvek, amelyek érvényesülése minden dolgozónak érdeke, ezen alapértékekre épül szakszervezetünk. Csatlakozásoddal azt fejezed ki, szükségét érzed annak, hogy legyen egy szervezet, amely szintetizálja az eltérő munkavállalói érdekeket, véleményeket, amely képes azokat megjeleníteni, képviselni és védeni a munkáltató, a törvény alkotó előtt.

Küzdjünk együtt egy emberibb életért!

Minden egyes csatlakozás erősíti szakszervezetünket így megnő a lehetősége annak, hogy még hatékonyabban és eredményesebben legyen a munkavállalók érdekképviselete.

 

Sok múlik rajtad! Ne legyél közömbös, csatlakozz most!

Összefogás nélkül nincs szakszervezet – szakszervezet nélkül nincs összefogás.